Şube İle İlgili Genel Bilgiler

BUZDOLABI AŞI YERLEŞİM ŞEMASI


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ

PDD : Pürifiye Protein Devriyesi
TCT : Tüberkülin Cilt Testi


Hep-B            : Hepatit B Aşısı
BCG               : Bacille Calmette-Guerin (Verem) Aşısı
DaBT-İPA+Hib : Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemafolis İnflüenza Tip B Aşısı
                      (Beşli Karma Aşı)
R                   : Rapel (Pekiştirme)KKA : Kızamık, Kızamıkcık, Kabakulak Aşısı
OPA : Oral Polio (Çocuk Felci) Aşısı
Td : Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
KPA : Konjuge Pnömokok Aşısı


Hep B ..............: Hepatit B Aşısı
BCG ................: Bacille Calmette-Guerin Aşısı
DaBT-IPA-Hib ...: Difteri,Boğmaca,Tetanoz,İPolio;Hemofilus Influenza Tip B (Beşli Karma Aşı)
KKK..................: Kızamık,Kızamıkçık,Kabakulak
OPA.................: Oral Polio Aşısı
Td ..................: Erişkin tipi Difteri Tetanoz
R.....................: Rapel (Pekiştirme)


Hepatit B Aşı Uygulaması; Hepatit B virüsü enfeksiyonu kan yoluyla, cinsel yolla,anneden bebeğe doğum
sırasında ve yakın temasla bulaşabilir. Risk Grupları şunlardır ve aşılanmaları gerekir;

Sağlık çalışanları
Damar yoluyla uyuşturucu kullananlar
Çok sayıda kişi ile cinsel ilişkiye girenler
Sık sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda olanlar
Diyaliz hastaları
Bağışıklık sistemleri baskı altında olan kişiler
Hepatit B virüsünü taşıyanlarla yakın temasta olanlar (Anne, baba, eş, çocuk vs.)
Yetiştirme yurtları ,ıslahevleri ve cezaevlerinde yaşayanlar.


 

Hepatit B Aşı Takvimi

Uygulama Zamanı                                              

                     
                        
                     Korunma Süresi

Herhangi bir yaş
                     Yok
1. Aşıdan 2 Ay sonra
                     Yok
2. Aşıdan 7 Ay sonra
                     Ömür Boyu

Aşılamanın Yapılmadığı Durumlar; *5 Yaş üzeri Boğmaca aşısı ,9 yaş üzeri Difteri(Çocuk Tipi) aşısı yapılmaz.

Kontrendikasyon Durumu

      Canlı Aşı

      İnaktive Aşı
Bir aşıya karşı ağır allerjisi olanlar
      Yapılmaz
      Yapılmaz
İmmün Yetmazliği Olanlar
(Lösemi, Lenfoma vb. Malign hastalık, Hipogammaglobulinemi
      Yapılmaz
      Yapılmaz
Kortikosteroid ,İmmunosupresif , Radyoterapi alanlar
      Yapılmaz

Hastaneye yatacak kadar ağır hastalık
(Bronkopnömoni, Böbrek yetmezliği, Metabolizma Bozukluğu)
      Yapılmaz

Aktif Tüberküloz
      BCG Yapılmaz

Klinik AIDS vakaları
      Yapılmaz