ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ İL DIŞI TAŞINMA VE BİRLEŞME PRENSİPLERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU


Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile özel sağlık kuruluşlarının bulundukları ilden farklı bir ile taşınmaları ve taşınarak birleşme taleplerinde uygulanan oranlarla ilgili yapılan değişiklikler hakkında bilgi almak için tıklayınız...