“AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİMİ” DUYURUSU


Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı, halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olarak devam etmektedir.Türkiye’ de sağlığa ayrılan kaynakların yarıya yakını ilaç harcamalarına gitmektedir. Bu durum akılcı ilaç kullanımı stratejilerine gereksinim duyduğumuzu göstermektedir.


Bu konuda hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, hasta, ilaç sektörü, medya ve sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluk düşmektedir.Bu sorumluluk bilinciyle: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu "Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017" ve Trabzon İl Sağlık Müdürlüğümüz, K Eczacılık Mesleki Eğitim Gelişim Birimi ve 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası ortaklığıyla yürüttüğümüz "Akılcı İlaç Kullanım Farkındalığı Çalışmaları" kapsamında;


24 Aralık 2015 tarihinde KTÜ Osman Turan Kongre Merkezinde düzenlenecek "AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİMİ" ne tüm eczacılarımızın katılımlarını bekleriz.


Akılcı İlaç Kullanımı Duyuru …..


Akılcı İlaç Kullanımı Bilimsel Program ….


Katılım Başvurusu için tıklayınız…