DİYALİZ MERKEZLERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYON TOPLANTISI

Sağlık Bakanlığının 06.07.2010 tarih ve 27583 sayılı yazısı ile 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete' de (10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete' de değişik haliyle) yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik gereğince 06.01.2016 tarihinde Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu toplanmıştır.