DİYALİZ MERKEZLERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI
Sağlık Bakanlığı' nın 06.07.2010 tarih ve 27583 sayılı yazısı ile 10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete' de değişik haliyle yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik gereğince 21.07.2016 tarihinde Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu toplanmıştır. Toplantı neticesinde alınan kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.