DUYURU



1 Eylül 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 673 sayılı KHK'nın 3. maddesi olan "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının Başkan ve Üyelerinin üyelikleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve on gün içinde 14/06/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılır" hükmü uyarınca;


Trabzon Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu asil ve yedek üyelerine Komisyonumuzca yapılacak seçime esas olmak üzere başvuru şartlan ve usulüne ilişkin ilan metni ve detaylar için tıklayınız...