Aile Hekimliği 2017-6 Ek Yerleştirme Duyuru

Bakanlığımızın 13.12.2017 tarihinde yayınlanan 2017/21 sayılı “Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu genelgesine istinaden ilimizde yapılacak olan 2017/6 ek yerleştirme işlemi duyuru metninin 10.maddesi ilgi sayılı genelge kapsamında iptal edilmiştir.

Duyuru metninin “2017/6 ek yerleştirme işleminde sıralama usulü ve istenecek belgeler” başlıklı bölümünde il sağlık müdürlüğü kadrosunda bulunan personelden istenen muvafakat belgesi başvuruda istenmeyecek olup, başvuruların tamamlanmasından itibaren Müdürlüğümüzce ilgili genelge kapsamında muvafakat durumları değerlendirilerek 25.12.2017 tarihinde http://www.trbism.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

Duyuru metni için tıklayınız

Düzeltme- Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri

Genelge 2017/21