BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İLE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYIBEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İLE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

Bakanlığımızın "Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivitenin Teşviki Kampanyası” kapsamında Müdürlüğümüzün düzenlediği "Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Sağlığın Geliştirilmesi Çalıştayı”14.04.2011 tarihinde Akçaabat Turizm ve Uygulama Okulunda gerçekleştirildi.