1-7 NİSAN DÜNYA KANSER HAFTASI

Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır.

Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesi, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Bu nedenle 2011 Yılı Kadın Kanserleri Yılı olarak kabul edilmiştir.

Bilindiği üzere meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık  görülen kanserdir. Ülkemizde yılda en az 20.000 kişinin meme kanseri teşhisi aldığı bilinmekte ve ne yazık ki vakaların  büyük bir bölümü geç evrelerde teşhis edilmektedir.Meme kanserleri yanı sıra genital kanserler de dünyada halen önde gelen ölüm nedenlerindendir. Servikal Kanserler, ülkemizde en sık görülen ilk on kanser arasında  olup, yılda 1300-1500 arası yeni vakanın teşhis edildiği düşünülmektedir. Genital kanserler arasında en ölümcül olan  yumurtalık (over) kanseri, kadınlarda en sık görülen ilk on kanser arasında yer almakta ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olguların en az dörtte üçü ileri evrelerde teşhis edilmekte ve ne yazık ki bu evrelerde bu kanserler en az %80 ölümcül seyretmektedir. Genital kanserler arasında önemli bir diğer kanser de endometriyal kanserler yani rahim kanseridir. Batılı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yine en sık görülen ilk on kanser arasındadır.

Kanser hastalığının erken teşhis edilmesi tedavi başarısını çok yüksek oranda etkilemektedir. Bu bağlamda erken teşhis kanserin temel ilkelerinden biri olup basit taramalarla bazı kanser türlerinin (meme, rahim boynu, kalın barsak, prostat..gibi) tanısı konulabilmekte ve tedavisi çok yüksek oranda sağlanabilmektedir.

Erken tanı ile önlenebilir kanserlerin tarama programlarına alınması ve uygulamanın başlatılması, eğitim yoluyla halkın bilinçlendirilmesi ve kanser vakalarının erken evrelerde yakalanmasına yönelik tarama programları uygulayan KETEM’lerin   ( Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) çalışmaları ile ülkemizdeki kanser oranı ve yakalanma riskini en aza indirmek hedeflenmektedir.

İlimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ( KETEM ), serviks ve meme kanserine yönelik tarama ve eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından da Merkez ve İlçelerimizde bulunan vatandaşlarımıza, kanser hastalığı ile ilgili düzenli eğitim toplantıları yapılmaktadır.

Ayrıca, 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde; Müdürlüğümüz, Trabzon Belediyesi, KTÜ Tıp Fakültesi ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Trabzon Şubesi işbirliğinde 06 Nisan 2011 tarihinde 13.00-17.00 saatleri arasında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde  "Kanser ile Savaşta El Ele” konulu eğitim toplantısı yapılacaktır. Prof.Dr. Yavuz ÖZORAN’ın Moderatör olarak; Prof.Dr. Tezer KUTLUK, Prof.Dr.Fazıl AYDIN, Prof.Dr.Murat TUNCER, Prof.Dr.Şevket RUACAN’ın konuşmacı olarak katılacağı eğitim, Merkez ve İlçe Devlet Hastanelerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık personeline yönelik yapılacaktır.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak yaptığımız bu eğitimler yoluyla, kansere neden olan etkenleri anlatarak ve bu hastalığa karşı ne gibi önlemler alınabileceği konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirerek, toplumda kanser hastalığı ile ilgili bilinç oluşmasını sağlamaya çalışmaktayız.