Akılcı İlaç Kullanımı Koordinasyon Toplantısı

13.07.2017 tarihinde Bakanlığımız “Akılcı İlaç Kullanımı” eylem planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinden oluşan Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğünün değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Koordinatörü Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa DERELİ başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Sağlık Müdürlüğünü temsilen Şube Müdürü Muhammet Ali GERÇEK, Ecz. Hatice ŞENGÜL ve Ecz. Osman ŞAHİN, Kamu Hastaneleri Birliğini temsilen Uzm. Dr. Özlem BAYRAKTAR SARAL ve Ecz. Büşra BEKTAŞ KORKMAZ Halk Sağlığı Müdürlüğünü temsilen Dr. Emine GÜNAL, Dr. Gülşah AŞIK AYDIN ve Ebe Gülçin SEZGİN katıldı.

Toplantıda “Akılcı İlaç Kullanımı” eylem planı kapsamında bugüne kadar yapılan faaliyetler ve bundan sonra yapılacak faaliyetlerin değerlendirmesi yapıldı. Toplantı sonucunda aşağıda ki hedefler belirlenmiştir;

  • Akılcı İlaç Kullanımının farkındalığını artırmaya ve desteklemeye yönelik devam eden faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, ayrıca halkta farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yanında sağlık sektöründe çalışanlara yönelik de Akılcı İlaç Kullanımı konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin arttırılması,

  • Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu anlamda özelde antibiyotiklerin genelde ise tüm ilaçların kontrolsüz, gereksiz ve yanlış kullanımına yönelik etkinlikler ve eğitimler düzenlenerek farkındalığın artırılması, hedeflendi.

UNUTULMAMALIDIR Kİ;

Doğru İlaç Doğru Zaman Doğru Dozda Kullanılmalıdır.

İlacım Ne Eksik Ne Fazla.