13 Eylül "Dünya Sepsis Günü"

13 EYLÜL DÜNYA SEPSİS GÜNÜNDE SEPSİS İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR;

 

SEPSİS NEDİR?

Vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği kontrolsüz yanıt ile kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan SEPSİS, erken tanı konularak tedavi edilmemesi halinde birçok organda yetmezliğe, şok tablosuna ve yüksek oranda ölüme yol açmaktadır. Her yıl dünyada yaklaşık 8 milyon kişinin ölümüne neden olan ve yalnız erişkin hastalarda değil çocuklarda da önemli ölüm nedenlerinden olan SEPSİS, yılda 5 milyondan fazla yenidoğan ve çocuk ölümüne de yol açıyor. Her yıl 30 milyondan fazla kişide SEPSİS gelişmektedir. Her yıl SEPSİS gelişen hasta sayısında %8-13 artış olduğu bildirilmektedir. SEPSİS gelişen hastaların, hastalığın şiddeti, tanı ve tedavi uygulamalarının zamanlaması, tedavinin yeterliliği gibi sebepler bağlı olarak %15-60’ı yaşamını kaybetmektedir. Her yıl SEPSİS nedeni ile, kalp krizi veya akciğer-meme-prostat kanserlerinin toplamından daha fazla ölüm gerçekleşmektedir.

Yoğun bakım sağlık hizmeti verilmesi sırasında en çok karşılaştığımız hastalık SEPSİS’dir. Dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen, 5.5-8 milyon kişinin ölüme yol açtığı hesaplanan, görülme sıklığı her yıl %8-13 arasında artış gösteren, hastanelerde gerçekleşen her 2-3 ölümden birisinin nedeni olduğu düşünülen SEPSİS ne yazık ülkemizin de önemli bir sağlık problemidir. Ülkemizdeki görülme sıklığı ile alakalı olarak, diğer ülkelerde olduğu gibi, hasta sınıflandırma sistemlerinde (ICD) yeterince tanımlanmamış olmasından kaynaklanan yeterli istatistiki bilgi yer almamaktadır.

Mayıs 2017’de Cenevre’de gerçekleşen Dünya Sağlık Asamblesinde ise SEPSİS ayrı bir gündem maddesi halinde ele alınmıştır. Sonuçta sepsis önemli hastalıklar listesine alınmış, SEPSİS için ilk defa bir bütçe ayrılmış ve ülkemizin de dahil olduğu çeşitli ülkelerde kabul edilerek etkinliklerin düzenlendiği 13 Eylül Dünya Sepsis Gününün kabulü ve daha fazla desteklenmesi kararı çıkmıştır. Alınan kararlar içinde üye ülkelerde halka ve sağlık personeline yönelik farkındalık ve eğitim kampanyalarının düzenlenmesi, ülke sağlık sistemlerinde SEPSİS ‘in ana unsurlardan birisi haline getirilmesi, bu konuda yapılacaklara destek olunması, SEPSİS ile ilgili global raporlar hazırlanması ve 194 ülkeye bununla ilgili yapılması gerekenlerin bildirilmesi yer almaktadır.

SEPSİS İLE NASIL MÜCADE EDİLİR?

Tedavide en önemli yaklaşımlardan birinin erkenden uygun antibiyotik tedavisine başlanmasıyken günümüzde mikroorganizmaların önemli bir kısmı bazı antibiyotiklere karşı direnç geliştirmiştir ve birçok antibiyotikten SEPSİS tedavisinde yararlanılamamaktadır. Bunun en büyük nedeni uzun yıllar boyunca antibiyotiklerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımıdır. Uygun antibitotik tedavisine ne kadar erken başlanırsa tedavi şansı o kadar fazladır.

‘ANTİBİYOTİKLERİ BİLİNÇSİZ VE KONTROLSÜZ KULLANMAKTAN KAÇININ’