4 Ekim "Serebral Palsi Günü"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali CANSU Serebral Palsi Hastalığına dikkat çekmek amacıyla bilgilendirmede bulundu.

SEREBRAL PALSİ (SP) HASTALIĞI NEDİR?

Gelişmekte olan beyindeki lezyon ya da zedelenme sonucu ortaya çıkan kalıtsal özellik taşımayan, İlerleyici olmayan, hareketi kısıtlayıcı kalıcı güç kaybıdır. Çocukluk çağının en sık görülen gelişimsel hareket ve motor bozukluğudur. Ülkemizde sıklığı 1000 canlı doğumda 8’dir.

SEREBRAL PALSİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

En sık neden doğum öncesi problemlerden kaynaklanır. Tüm tetkiklere rağmen olguların %10-20’sinde ise belirgin bir etken saptanamamaktadır.

http://trbism.gov.tr/uploads/2017/onemli-gun-haftalar/sere2.jpg

SEREBRAL PALSİ’NİN KAÇ TİPİ VARDIR?

  1. Spastik

Bilateral spastik (quadriparezik, diplejik %60)

Unilateral spastik (hemiplejik %30)

  1. Diskinetik (%6)

Distonik

Koreatetoik

  1. Ataksik (%4)
  2. Mikst tip

http://trbism.gov.tr/uploads/2017/onemli-gun-haftalar/sere%20.jpg

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tiplerine göre belirtiler değişmektedir.

Kuadriparezik SP: Spastik SP nin en ağır tipidir. Her iki kol ve bacak etkilenir. Erken süt çocukluğu döneminde ilkel refleksler kaybolmamıştır. Neden olarak en çok doğum öncesi risk faktörleri var.

Spastik Dipleji: Ayaklar, kollardan daha fazla etkilenmiştir. Neden olarak ilk sırayı erken doğum alır. Hastaların yarısı 3 yaşında yürüyebilir. Bacaklarda çaprazlama olması tipiktir.

Hemiplejik SP: Vücudun bir tarafındaki kol ve bacak tutulur. Erken el tercihi ve yakalama refleksinin tek taraflı devam etmesi doktora ipucu verir.

Diskinetik serebral palsi: İstemsiz hareketler görülür. Tipik istemsiz hareketler 1-3 yaşında belirginleşir. Yürüme gecikebilir. Zekâ normaldir.

Ataksik Tip SP: Kol, bacak ve gövdede gevşeklik, denge bozukluğu, yürürken belirginleşen koordinasyon bozukluğu vardır.

Mikst Tip SP: Spastik ve koreatetoik SP bulguları bir aradadır.

TEDAVİ:

Bir hastalık değildir. Fizyoterapi, vücuttaki sertliğe yönelik ilaç ve botulinum tedavisi, ortopedik yaklaşımlar ve eşlik eden sorunlara (epilepsi, görme, işite, beslenme zorluğu vb..) yönelik tedavilerdir.

 

Prof. Dr. Ali Cansu

KTÜ Çocuk Nöroloji Bilimdalı Başkanı