10 Ekim ‘Dünya Ruh Sağlığı’ Günü

10 Ekim ‘Dünya Ruh Sağlığı’ Gününde İş Yerinde Ruh Sağlığının Önemi

Dünya Ruh Sağlığı Günü, ruh sağlığının ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu (WFMH) tarafından 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması “İş Yerinde Ruh Sağlığı” olarak belirlemiştir.

Dünya Sağlık Örgütü; sağlığı bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler bedensel sağlık üzerine yoğunlaşırken gelişmişlik düzeyi arttıkça ruh sağlığına yönelik vurgu da artmaktadır. İnsan, ruhsal ve bedensel varlığı ile bir bütündür. Ruh sağlığı, hayat kalitesinin temelidir. Ruh sağlığının korunması hem bireylerin yaşam kalitesini arttırır hem de sosyal bütünleşmeyi ve toplumda üretkenliği sağlar.

‘İş Yerinde Ruh Sağlığı’

Bu yılki tema ile çalışmak ve üretmek konusunda yapılan bu vurgu, iş yerinde ruh sağlığı konusuna dikkat çekmektedir. Dünya çapında önem kazanan iş yerinde ruh sağlığı kavramı, kurumların da bu konu üzerindeki sorumluluklarını ön plana çıkarmıştır. Ruh sağlığı sorunlarının fark edilmesi ve çalışanların gerektiğinde doğru şekilde yönlendirilmesiyle insan odaklı kurumsal kimlik kavramının oluşması mümkün olmaktadır.

İşe devamsızlık, isteksizlik, odaklanma problemleri, etkili iletişim kuramama, öncelik belirlemede, planlamada ve karar vermede zorluklar ruh sağlığı sorunlarına öncü olabilir. Profesyonel destek arayışı çoğu zaman ciddi kayıpların ortaya çıkmasına kadar ertelenir. Bu anlamda kurumlarda yöneticilerin ve insan kaynakları uzmanlarının erken evrelerde yapıcı müdahaleleri, hem kurum hem de insan için kritik önem taşır. Değişen şartlara uyum zorluğu, hata yapma ve kazaya yatkınlık, çalışma arkadaşları ile tartışma eğilimi, disiplin sorunları da iş yerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardır.

Çözüm Önerileri Nedir? Tüm iş alanlarında inovasyon, otomasyon ve teknolojinin gelişmesine karşın insan unsuru hala merkezi önemini korumaktadır. Çalışanların ruh sağlığı demek, işyerinin ve dolayısıyla kurumun ruh sağlığı anlamına gelir. Kurumsal değerler günümüzde sadece üretilen mal ve hizmetin niteliği ile değil insana verilen değerle de ölçülür. Bu noktada yöneticilerin iş yerinde ruh sağlığından sorumlu olduklarını kabul etmeleri ve sorumluluk almaları fark yaratacaktır. İşyerinde ruh sağlığı konusunda yapılabilecek çalışmalar iki aşamadan oluşmaktadır. Yöneticilerin, çalışanların ve kurum liderlerinin etkileşimli şekilde bilgi alması birinci aşamayı oluşturmaktadır. İnsan kaynakları ve yönetim birimlerinin bu konuya dair bilgi eksikliğinin giderilmesiyle sağlıklı tutum ve girişimlerin sağlanması, kurum için önemli kayıpların engellenmesine imkan sağlar. İşyerindeki yapılanmanın ve ilişkilerin anlaşılması, risk faktörlerinin belirlenmesi, doğru tutum ve müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, atılacak en önemli ve gerekli adımlar arasındadır.