13 Ekim "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü"

AFET BİLİNCİNE SAHİP OLMAK’

Her Türlü Afete Dönüşebilecek Tehlikenin Getireceği Zararlardan Korunarak Yaşamaktır.

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 44/236 ve 56/195 sayılı kararları ışığında, bütün dünyada 13 Ekim tarihi ‘’Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü’’ olarak benimsenmiştir. Afetlerden çok fazla etkilenen yüksek derecede riskli bir coğrafyada yaşamaktayız. Bu nedenle afetlere yol açan tehlikeleri tamamen önleme imkânımız olmayıp ancak zararlarını azaltma imkânına sahibiz. Bunun için “afet olduktan sonra ne yapacağız sorusu yerine, afet olmadan önce neler yapacağız sorusuna” özel önem ve ağırlık vermemiz gerekmektedir.

Afetlerin Sağlık Üzerine Etkileri

Mortalite (ölüme yol açma), Morbidite (hastalığa yol açma), Kayıp, Afetten Psikolojik olarak etkilenme

Temel sağlık hizmetlerine ulaşımın bozulması (iletişimin etkilenmesi, sağlık hizmeti veren kurumların/kişilerin etkilenmesi)

Temel hizmetlerin bozulması: Su, gıda, sanitasyon, enerji, güvenlik ve barınma üzerine etkileri

Hastalık risklerinin artması

Sosyal, Psikolojik ve Ekonomik Etkileri

İş gücü kaybı, iş kaybı

Evlerin, işyerlerinin, çevre ve altyapının etkilenmesi

Toplumsal moral düzeyinde azalma

Kendine güvenin kaybı

Ekonomik kayıp, rekabet gücünde azalma

Ülke ekonomisinde zayıflama

Risk ve Zarar Azaltma Aşamaları Nelerdir?

 • Afet tehlikesinin ve riskinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi için gereken önlemlerin alınması,

 • Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş edebilme kapasitesinin geliştirilmesi,

 • Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi, araştırma–geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

Ülkemizde En Fazla Hasara Sebep Olan Afet Depremdir.

Deprem Anında Yapılacaklar Nelerdir?

 • Sakin olunmalı, balkon, merdiven ve asansörden uzak durulmalıdır.

 • Güvenli bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında veya altında, sırtınız pencerelere dönük olarak çökme pozisyonu alınmalıdır.(ÇÖKME)

 • Hedef küçültmek, başını ve enseni düşen cisimlerden korumak için kapanma pozisyonu alınmalıdır. (KAPAN)

 • Savrulmamak için sağlam bir nesneye tutunmak gerekir. (TUTUN)

Özetle; Deprem sırasında bulunduğunuz en uygun yerde ÇÖK – KAPAN – TUTUN pozisyonunu alarak hedef küçültün ve tehlike geçinceye kadar aynı pozisyonda kalın.

 • Deprem Sonrasında; Kendimizin ve etrafımızdakilerin sağlığını kontrol etmeli, çıkabilecek yangından korunabilmeli, artçı şoklar için hazırlıklı olmalı, telefonlar meşgul edilmemeli, sadece acil durumlarda kullanılmalıdır.

Sel/Taşkın Anında Yapılacaklar Nelerdir?

 • Yaşadığınız bölgenin tehlikeleri belirlenmeli ve sizin yaşam alanınızın sel riski bilinmelidir. Sel ve taşkınla mücadele eğitim programlarına katılım sağlanmalı, afet anında sakin olunmalıdır.

 • Sel sırasında aracınızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmamalısınız. Herhangi bir arıza oluştuysa aracınızı terk ederek yüksek bir yere çıkmalısınız.

 • Sel sularının temas ettiği yiyecekleri yemeyin

 • Yaşlıların, bebeklerin ve özürlüler yardım ihtiyaçlarına öncelik verilmelidir.

 • Su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri afetler için mutlaka hazırda bulunmalıdır.

 • Yetkililerin uyarıları mutlaka dinlenmelidir.

 • Hayatın tüm alanlarında oluşmuş ve oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olunmalı, gerekli tedbirleri alınarak yaşanmalı,