16 Ekim Dünya Gıda Günü

16 EKİM 2017 DÜNYA GIDA GÜNÜ

16 Ekim Dünya Gıda Günü, dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ‘nün kuruluş tarihidir.

Dünya Gıda Günü etkinlikleri her yıl dünya genelinde açlık ve yoksulluk temaları için farkındalık yaratmak, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenmektedir.

FAO ‘NUN 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında bu yıl “ Göçün geleceğini değiştirin, Gıda güvenliğine ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın !” teması belirlenmiştir.

FAO ‘nun verilerine göre Dünyada yetersiz beslenen kişilerin sayısı 2015 yılında 777 milyonken 2016 yılında bu sayı 815 milyona yükselmiştir. Bu da dünyada açlığın arttığını göstermektedir.

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nde dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olan, 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara yükselecek olan artan küresel nüfusa, beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yeterli gıdanın nasıl temin edilebileceğidir.

                                                

Gıda Güvenliği ve Beslenme

Özellikle yüksek ve orta gelirli ülkelerde gıda güvensizliği ve obezite sık sık bir arada yaşamaktadır. Besin kaynakları yetersizleştiğinde ve besleyici gıdaya erişme imkânları azaldığında insanlar daha sağlıksız, daha yoğun enerji içeren gıda alternatiflerine yönelmektedir. Bu da özellikle gebelik ve çocukluk döneminde güvensiz gıda ve zayıf beslenme, erişkin dönemde ise obezite ve bulaşıcı olmayan kronik hastalık riskinde artışa sebep olmaktadır.

Ayrıca günümüzde gıda sistemlerinde meydana gelen değişiklikler ,birçok ülkede işlenmiş gıdaların tüketiminin artmasına neden olmuştur. Kolaylıkla erişilebilir olan bu ürünler yağ, şeker ve tuz bakımından oldukça zengin olup, geleneksel beslenme alışkanlıklarından uzaklaşmaya neden olmaktadır. Bu sebeple doğru gıdalarla beslenme her geçen gün önemini arttırmaktadır.

 

                                                                                                                         Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
                                                                                                                          Diyetisyen Merve ÖZOĞLU