15. ASKOM Toplantısı Yapıldı

17 Kasım 2017 tarihinde 15. Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mustafa YILMAZ başkanlığında toplandı.

Trabzon ili kamu, üniversite ve özel hastane yöneticilerinin de katıldığı toplantıda acil hasta sevk ve nakil organizasyonunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. 2017 yılının ilk 9 aylık dönemine ait il içinde ve il dışına yapılan sevk ve nakil verilerinin değerlendirildiği toplantıda Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mustafa YILMAZ tarafından Hastanelerin Sevk Denetleme Birimlerinin görev ve sorumluluklarının önemine vurgu yapılarak yapılan gereksiz sevklerin en aza indirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumu ile ilgili tüm katılımcılardan görüşleri alınarak toplantı sonlandırıldı.