3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

 

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. “Engellilerin topluma kazandırılması, insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2012 yılında yayınlanan Dünya Engellilik Raporu verilerine göre, dünya nüfusun yaklaşık %15’i engel ile yaşamını sürdürmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu ve Engelliler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre ise, ülkemizdeki nüfusun % 12,29’unu engelliler (kalp, şeker, böbrek yetmezliği gibi süreğen hastalığı ya da bedensel veya zihinsel engeli olan) oluşturmaktadır. Bunlardan doğuştan, doğum sırasında ve doğumdan sonra zihinsel, bedensel, işitme, dil vb. engelli olan kişilerin toplam nüfus içindeki oranı ise % 2,58 (yaklaşık 1,8 milyon)’dur.

Engelli bireylere yönelik hizmetlerin geçtiğimiz 10 yılda çeşitlenmesi ve niteliğinin artması, toplumsal farkındalık ve duyarlılık düzeyinde gözlenen artış, tutumların olumlu hale dönüşmesi ve engellilere yönelik hizmetlerin gün geçtikçe daha kaliteli hale gelmesi oldukça sevindiricidir. Sağlık, eğitim, ulaşım, rehabilitasyon gibi bir çok alanda engellilerin hayatlarını daha da kolaylaştırabilecek çalışmalar yapmak onlara gösterdiğimiz saygının anlamlı bir ifadesi olacaktır.

En büyük engelin engellenmek olduğunu hatırlatıp, engelli vatandaşlarımızın toplumun vazgeçilmez bir parçası olarak hayatın içinde daha aktif olmalarını diliyor, bir gün her birimizin engelli bir vatandaş olabileceği bilinci içinde “Dünya Engelliler Günü”nü kutluyoruz.

 

TRABZON SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ