Kanser İleri Teşhis ve Tedavi Merkezi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tedavi ile sağ kalım oranının artması nedenleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından ilimizde “İleri Teşhis ve Tedavi Merkezi” olarak S.B.Ü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi belirlenmiştir. 1. Basamak Sağlık Hizmeti veren KETEM, Kanser Tarama Aracı ve Aile hekimleri tarafından Ulusal Tarama Standartları doğrultusunda yapılan toplum tabanlı tarama programları ile meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal kanser taranmakta, şüpheli görülen hastalar ileri teşhis ve tedavi amacıyla S.B.Ü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilerek tanı ve tedavi süreci tamamlanmaktadır.

2017 yılında meme kanseri için toplam 90 hasta, serviks (rahim ağzı) kanseri için toplam 83 hasta, kolorektal kanser için toplam 11 hasta tarama sonrası şüphe nedeniyle İleri Teşhis ve Tedavi Merkezi olan 1. Basamak Sağlık Kurumlarından yönlendirilerek Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonrası 4 hastaya kanser tanısı konularak tedavisi erken dönemde planlanmıştır. 2018 yılının ilk 3 ayında ise meme kanser için toplam 31 hasta, serviks (rahim ağzı) kanseri için toplam 59 hasta merkeze başvurmuştur. Verilen sağlık hizmetinin etkinliğinin arttırılması ve daha fazla hastanın yararlanması için ise Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz KARA ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr.Esin SAYIN’ın katılımıyla Sağlık Müdürlüğünde toplantı düzenlenerek, veriler kontrol edilmiş, hizmetin arttırılması için yapılması gerekenler belirlenmiştir.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü