Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi Denetim Formları (GÜNCEL)

Bakanlığımızın 03.01.2012 tarih ve 306 sayılı yazısı ile bildirilen, illerde yapılacak aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının rutin denetimleri ile olağandışı durum, ihbar ve şikayet durumlarında yapılacak denetimlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca belirlenen "Ek – 1 Aile Sağlığı Merkezi Denetim Formu”, "Ek – 2 Aile Hekimliği Birimi Denetim Formu” ve "Ek – 3 ASM ve AHB’nin Olağan Dışı Durum, İhbar ve Şikayetlerinde Kullanılacak Denetim Formu ve İnceleme Tutanağı”nın ÇKYS’ne entegrasyonu için çalışmalar devam etmekte olup söz konusu çalışma tamamlanana kadar güncellenen formların aşağıdaki linklerden indirilerek kullanılması gerekmektedir.