Trabzon ili Maçka ilçesi, Kofrakol Yaylası Mevkii Bölge UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) Eğitim ve Tatbikatı (12-15 Eylül 2013)

Doğal afetler ve olağan dışı durumlar ön görülemeyen, kontrol edilemeyen, sonuçları tahmin edilemeyen yapısı gereği insanoğlu için her zaman problem teşkil etmiştir.


Bir doğal afetin yaşanmaması temenni edilse de, her şeye rağmen doğal afetler yaşanmaktadır. Afetler ölüm ve sakatlıklar gibi olumsuz neticeleri itibariyle başlı başına bir sağlık sorunudur. Afetlerin bu özelliği nedeniyle özellikle sağlık yönünden hazırlıklı olmak zorunluluğundayız.


UMKE Ekipleri afetlerde 112 ekiplerinden ve diğer arama kurtarma ekiplerinden farklı fonksiyonlar yerine getirmektedir.. Afet ve olağandışı durumlarda 112 ekiplerinin mevcut eğitim ve donanımı ile müdahale edemeyecek olduğu vakalarda, özel eğitim ve donanımlarıyla UMKE Ekipleri olay yeri yönetimini, triaj ve medikal kurtarma faaliyetini gerçekleştirmektedirler. Diğer arama kurtarma ekipleri eğitim ve donanımları gereği afete maruz kalan kişiye sadece afetzede olarak yaklaşması medikal yönden müdahale edecek imkan ve kabiliyetlerinin olmamasından ötürü kurtarma kaynaklı komplikasyonlara neden olmaktadır. UMKE Ekipleri medikal donanımını ve kabiliyetlerini ezici, kesici, delici travmaya maruz kalmış afetzedeye (hasta/yaralı) bulunduğu noktada uygun donanım ve tekniklerle ulaştırır. İleri cerrahi müdahaleler dahil, ileri yaşam desteği ile medikal yönden desteklenen afetzede 112 ekiplerine teslim edilinceye kadarki süreçte yer alan kurtarma ve nakil teknikleri devam ettirilir.

 

Bu doğrultuda bölgemize bağlı olan Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize illerinin Dağ Kurtarma Timleri ile, Trabzon ili, Maçka ilçesi, Kofrakol Yaylası Mevkiinde toplam 27 personel ile düzenlenen Bölge Eğitim ve Tatbikatı Kampında ilk iki gün teorik ve uygulamalı temel ipli erişim teknikleri uygulatılmıştır. Üçüncü ve dördüncü günlerde ileri ip sistemleri teknikleri eğitimleri verdirilerek uygulatılmıştır.