Hasta İletişim Birim Sorumluları Eğitimi

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/32 sayılı Genelgesine istinaden 16.06.2015 tarihinde saat 09:00 da Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği toplantı salonunda ilimiz dahilinde sağlık hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşlarının tüm hasta iletişim birim sorumlularına yönelik bir günlük hasta hakları eğitimi yapılmıştır.