Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Saha Araştırması

"Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Saha Araştırması” konusunda, Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa DERELİ ve Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar Sorumlusu Uz Dr. Mehmet KAPUCU tarafından, Fatih Devlet Hastanesi Eğitim Salonunda, 29.06.2011  tarihinde, Aile Hekimlerine ve Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimlerine yönelik eğitim düzenlenmiştir.
   Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik hastalıkların arttığı, ülkemizdeki tüm ölümlerin % 70’inin kronik hastalıklar nedeniyle oluştuğu ve hastalık yükü   sıralamasında da ilk sıralarda yer aldığı konularına dikkat çekilen konferansta; "Ölüm nedenleri ve hastalık yükünde önemli yer tutan kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin mevcut durumunun araştırılması, Bakanlığımız tarafından uygulanan politikaların değerlendirilmesi ve kanıta dayalı politika üretilmesine yardımcı olmak amacıyla bir saha çalışması” planlanmıştır.
    Çalışma 81 ilde aile hekimlerine kayıtlı 15 yaş üzerindeki nüfustan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından random olarak ( rastgele ) belirlenecek 2 kişiye anket uygulaması, muayene ve ölçüm işlemlerini içerecektir. Anket sonuçları elektronik ortamda Sağlık Bakanlığına iletilecek olup, analizler NUTS ( İstatistiki Bölge Sınıflaması ) bölge dağılımında kır-kent düzeyinde yaş grupları ve cinsiyete göre yapılacaktır.