İl Tütün Kontrol Denetim Ekipleri Toplantısı

15.06.2011 tarihinde Fatih Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda İl Tütün Kontrol Kurulu Denetim Ekibi Koordinatörü Uzm.Dr.Mehmet KAPUCU başkanlığında Merkez ve İlçe Denetim Ekiplerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Bu güne kadar yapılan denetimler, denetimler sırasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmeler yapılan toplantıda,Tütün Kontrol Önlemleri çerçevesindeki kanunda yapılan değişiklikler anlatıldı.Bu bağlamda yapılan değişiklikler kapsamında İlçelerdeki denetimlerin artırılarak çalışmaların devam edeceği ve 24 saat esasına göre yapılacağı Merkez ve İlçe Denetim Ekiplerine aktarıldı.

Ayrıca denetimlerde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından Trabzon’a gönderilen ödenekle toplam 3 araç kiralandığı ve bu araçların denetimlerde kullanılmaya başlandığı belirtildi. Yeni uygulanan yasayla işletmelere uygulanacak cezaların Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından verildiği belirtildi. Trabzon İl Merkezi ve İlçelerde toplam 55 ekiple yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü, İlgili kanun hükümlerinde geriye dönük adım atılmayacağı, denetimlerin sürekli ve etkin bir biçimde yapılmaya devam edeceği kararına varıldı