AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DENETİM FORMU VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DENETİM FORMU


03.01.2012 tarih ve 306 sayılı yazımız ile bildirilen, illerde yapılacak aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının denetimlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca belirlenen "Aile Sağlığı Merkezi Denetim Formu” ve "Aile Hekimliği Birimi Denetim Formu” nun ÇKYS’ne entegrasyonu için çalışmalar devam etmekte olup söz konusu çalışma tamamlanana kadar formların aşağıdaki linklerden indirilerek kullanılması gerekmektedir.

Aile Hekimliği Birimi Denetim Formu

Aile Sağlığı Merkezi Denetim Formu