Koordinatörlük Görevleri

"Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında 81 ilde İl Sağlık Müdür Yardımcıları’nın koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden temsilcilerin yer aldığı "Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AİK-İK)” oluşturulmuştur.

İlimizde de ilgili kurum temsilcilerimizin katılımıyla oluşturulan 7 kişilik Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Koordinatörlüğün amacı ve çalışma alanları; Trabzon İlinde Akılcı İlaç Kullanımı hakkında halkın, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak için konu ile ilgili tanıtım, eğitim, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerinde bulunmaktır.